OSOZ

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia to pierwszy i największy w Polsce i Europie projekt kompleksowego i długofalowego wspomagania zarządzania zdrowiem obywateli, ze szczególnym wyróżnieniem medycyny zapobiegawczej. To również pierwszy i największy w Polsce projekt z zakresu telemedycyny.