AOS

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach umowy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie obowiązuje rejonizacja, więc wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z Funduszem jest dowolny.

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza:

  •     ginekologa i położnika,
  •     dentysty,
  •     onkologa,
  •     psychiatry.