Diagnostyka

Diagnostyka jest podstawą współczesnej medycyny i to dzięki niej mamy możliwość wczesnego rozpoznania choroby lub prawidłowego postawienia diagnozy.
Oferujemy na miejscu badania diagnostyczne: USG, EKG, holter ciśnieniowy, spirometria
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zależności od wskazań medycznych wysyłamy do Pracowni Endoskopowej i Rentgenowskiej.